Spelregels Crazy Eights (US Pesten)

Pesten is er in vijf varianten op deze site: Nederlands Pesten, Mau Mau (Duits Pesten), Crazy Eights (US Pesten), Shithead en Zweeds Pesten. Hieronder vind je de spelregels van Crazy Eights (US Pesten).

Intro

Crazy Eights (US Pesten) is een traditioneel kaartspel, waarbij de regels nogal kunnen variëren. Het doel is om als eerste speler al je kaarten weg te spelen. Omdat de regels sterk kunnen verschillen per regio, huishouden of zelfs per persoon is het aan te raden om vooraf af te spreken welke regels er gehanteerd worden.

Begin van het spel

Verwijder de Jokers uit het pak kaarten. De kaarten worden geschud en elke speler krijgt een gelijk aantal kaarten, meestal zeven. Het restant van de kaarten wordt ondersteboven op tafel gelegd; dit is de trekstapel. De speler die mag beginnen, pakt de bovenste kaart van de trekstapel en legt deze omgekeerd op tafel; dit is de aflegstapel. Op deze aflegstapel moet hij nu één van zijn kaarten spelen, die qua kleur (harten, schoppen, ruiten, klaver) of qua waarde (bijvoorbeeld zes op zes of aas op aas) gelijk is aan de zichtbare kaart. Vervolgens is de volgende speler aan de beurt.

Bijzondere kaarten

De volgende kaarten hebben bij Crazy Eights een speciale eigenschap:

Einde van het spel

De speler die als eerste al zijn kaarten kwijt is, is de winnaar van het kaartspel.

Verschillen

Het verschil met Nederlands Pesten is dat bij (Nederlands) Pesten als er een 2 wordt gespeeld de volgende speler een 2 moet spelen of 2 kaarten pakken.
Een boer (J) mag altijd worden gespeeld bij Nederlands Pesten en degene die het speelt mag een andere kleur kiezen.
Een ander verschil is, is dat bij 7 je nog een keer mag en bij de Joker moet je een joker spelen of 5 kaarten pakken.
De 8 is bij Pesten een kaart waarbij de volgende speler een beurt moet overslaan.

Het verschil met Mau Mau is dat bij Mau Mau de boer altijd gespeeld mag worden en degene mag een andere kleur kiezen.
Bij een 7 moet de volgende speler ook een 7 spelen of anders 2 kaarten van de trekstapel pakken.
Bij een 8 moet de volgende speler een beurt overslaan.

Variaties

Soms worden er extra regels toegevoegd, zoals bv. dat een aas altijd een nieuwe soort moet aangeven, of dat b.v. een vrouw de richting van het spel omkeert. Andere spelregels kunnen strafkaarten introduceren, bijvoorbeeld een boer is 2 kaarten pakken voor de volgende speler, of het toestaan van stapels (meerdere kaarten van dezelfde waarde kunnen in één beurt worden gespeeld).