Crazy Eights (US Pesten)

Op Pestenkaartspel.nl kun je online Crazy Eights spelen. Pesten is er in vijf varianten op deze site: Nederlands Pesten, Mau Mau (Duits Pesten), Crazy Eights (US Pesten), Shithead en Zweeds Pesten.

Weet je niet hoe je het spel speelt, lees dan de spelregels Crazy Eights (US Pesten) of de verkorte spelregels onderaan de pagina.

Spelregels in het kort

Het doel is om als eerste speler de kaarten in jouw hand weg te spelen op de aflegstapel.

Als je aan de beurt bent moet je of een geldige kaart spelen of een kaart trekken. Daarna mag kloksgewijs de volgende speler een kaart erop leggen met een gelijk symbool of cijfer. B.v. ligt er een Ruiten 9 op de aflegstapel? Dan mag de speler alleen een negen neerleggen (welke kleur maakt niet uit) of een andere kaart die Ruiten bevat.
Heb je geen Ruiten-kaart of geen negen? Dan pak je een kaart van de trekstapel. Als dat een kaart is die je wel kunt neerleggen, mag je dat meteen doen.

Een 8 mag altijd worden gespeeld en degene die het speelt mag een andere kleur kiezen.

Het verschil met Nederlands Pesten is dat bij (Nederlands) Pesten als er een 2 wordt gespeeld de volgende speler een 2 moet spelen of 2 kaarten pakken.
Een boer (J) mag altijd worden gespeeld bij Nederlands Pesten en degene die het speelt mag een andere kleur kiezen.
Een ander verschil is, is dat bij 7 je nog een keer mag en bij de Joker moet je een joker spelen of 5 kaarten pakken.
De 8 is bij Pesten een kaart waarbij de volgende speler een beurt moet overslaan.

Het verschil met Mau Mau is dat bij Mau Mau de boer altijd gespeeld mag worden en degene mag een andere kleur kiezen.
Bij een 7 moet de volgende speler ook een 7 spelen of anders 2 kaarten van de trekstapel pakken.
Bij een 8 moet de volgende speler een beurt overslaan.